Sänk elförbrukningen

Hur ser din elförbrukning ut? Har du mycket kostnader och är på jakt på att sänk dem? Har du tänkt skaffa luftvärmepump? Isåfall har du kommit till rätt artikel, i de flesta nordiska länderna har det införts subventioner till att skaffa produkter som hjälper dig att hålla nere din elförbrukning. Det gäller även elbolagens förmåga att få ta ut så kallade nätavgifter. Dessa försvinner i vissa länder när du väljer att ta in en produkt såsom en luftvärmepump.

uppvärmning av hus med luftvärmepump

För att kunna följa med och få tillgång till en bättre inomhusmiljö är det viktigt med dagens hus att luften ventileras tillräckligt mycket för att CO2 halten inte ska bli för hög. Du märker det relativt snabbt genom att du mår illa och att du får svårigheter att sova. I vissa fall somnar du men att din natt inte gjort dig utvilad för CO2 halten varit för hög, det gäller speciellt ditt sovrum, dit dörren ofta är stängd och ingen ventilation når in. Det viktiga där är att det alltid sker flera saker på en och samma gång från det att du väljer att sätt in en luftvärmepump. Luften börjar ventileras och du får flera olika reduceringssymptom i huset. Inte minst när det gäller den upplevda fukthalten och det som faktiskt finn i husets bjälklag. En värmepump har förmågan att sänka både upplevd och verklig halt av fukt. Nivå som inte får överstigas ligger runt 17% beroende på i vilket land du befinner dig samt i vilken del av huset. Det finns också flera faktorer som gör att det sugs upp vatten. En luftvärmepump värmer hela huset och driver på samma gång ur fukt ur husets stomme. Finns det olika sorters träslag så tar det olika lång tid men man brukar säga att efter ett halvår så har pumpen torkat ur eventuellt blött och fuktigt bjälklag och därmed också gjort det mer beständigt. En värmepump kan också användas för att fukta av luft hemma.